Ateizm we wszystkich odcieniach

Apostazja? A może jednak oświadczenie woli?

Słyszeliście zapewne nieraz słowo “apostazja”. Niektórzy nawet zdecydowali się na wystąpienie z Kościoła tą, bądź co bądź upokarzającą dla ateisty drogą. Mimowolne posłuszeństwo zarządzeniom biskupów nie jest jednak konieczne. Niezależność od nich umożliwia wykorzystanie ustawy o ochronie danych osobowych – jest to tzw. “wystąpienie po włosku”. O całej sprawie dokładniej przeczytacie poniżej, w tekście przedrukowanym z portalu Wystap.pl, za zgodą Redakcji tejże strony. Raczkowski-505x423 Jest skrzętnie przemilczanym i ignorowanym przez biskupów faktem, że występowanie z Kościoła nie jest jego wewnętrzną sprawą. Dzięki trwającej od czerwca 2010 roku batalii Wystap.pl potwierdziły to ostatecznie wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wszystko co trzeba zrobić żeby wystąpić z dowolnego kościoła to napisać zrozumiałe i jednoznaczne oświadczenie woli, podpisać się i wysłać do proboszcza parafii chrztu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Wystąpienie jest skuteczne od dnia odebrania pisma. Ten zaś pokazany jest na rewersie “zwrotki”. To wszystko. Cała “instrukcja KEP-u o apostazji” (której nie było nawet w prawie kościelnym!) to był gigantyczny humbug, mający na celu przejęcie kontroli nad tym procesem poprzez zaoferowanie “ekskomuniki na życzenie”. Ekskomunika nie jest jednak równoznaczna z wystąpieniem – to kara kościelna. Apostaci nadal (i do końca życia) podlegają prawu kanonicznemu. Kościół Katolicki po prostu nie uznaje wystąpienia – i nigdy nie uznawał. Nadal wyznaje zawartą w kanonie 11 KPK a nawet wzmocnioną przez Benedykta XVI zasadę semel catholicus semper catholicus (raz katolik, zawsze katolik). “Prośba o ekskomunikę” albo “sakrament apostazji” sprowadza(ła) się do upokarzającej procedury, często trwającej całymi miesiącami, skutkującej karą ekskomuniki czyli czymś w rodzaju odwracalnego “zawieszenia w prawach członka”.

grafika-Mateusza3-wystap.plAby zapobiec podleganiu prawu Watykan w marcu 2006 wysłał do przewodniczących episkopatów całego świata instrukcję mającą na celu przejęcie kontroli nad tym trendem – “Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica”. Nie miała ona na celu “ułatwienie apostazji” lecz utrudnienie a w zamyśle – uniemożliwienie stosowania odpowiednich krajowych ustaw (więcej na ten temat w “Czy Watykan ułatwia apostazję?“). Ta manipulacja udała się tak dobrze, że kilka tysięcy osób w Polsce zastosowało się do roboczego projektu instrukcji Rady Prawnej KEP, który nie tylko nie dotyczył formalnego wystąpienia z Kościoła, ale sami jej twórcy (!) w piśmie do nas przyznali, że nie ma on żadnego znaczenia w prawie polskim. Odbyło się to za cichym przyzwoleniem państwa, które nie chciało reagować na zawłaszczenie przestrzeni publicznej przez Konferencję Episkopatu Polski. W czerwcu 2010 powstał ten portal, który powiedział temu “non possumus” i rozpoczął świecką kontrofensywę.

Deklerykalizując zawłaszczoną przy aktywnym wsparciu “witryn apostatycznych” przestrzeń publiczną opracowaliśmy wniosek o odnotowanie, że ktoś nie chce być już uważany za wiernego Kościoła – czyli to do czego Polacy mają prawo, którego zostali pozbawieni. Po niezwykle zaciętej walce z broniącym proboszczów na własną niekorzyść (!) Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Naczelny Sąd Administracyjny w październiku 2013 roku w całej serii wyroków przyznał wreszcie jednoznacznie, że wystąpienie z jakiegoś kościoła nie jest jego wewnętrzną sprawą, regulowaną jakimiś dekretami biskupów. Potwierdził tym to, co głosimy na Wystap.pl od samego początku! Założyciel Wystap.pl Maciej Psyk został za te osiągnięcia nagrodzony tytułem Racjonalisty Roku 2013 i nagrodą specjalną Wicemarszałkini Sejmu Wandy Nowickiej za budowę świeckiego państwa. Był to jednak dopiero wstęp do trwającej obecnie batalii o realne a nie “na papierze” podleganie kościołów ustawie o ochronie danych osobowych. Możesz ją wesprzeć i wziąć w niej udział korzystając z opracowanej procedury i poniższych formularzy (wersje w formie żeńskiej i męskiej).

  wystąpienie (forma żeńska) (15,5 KiB, źródło: Wystap.pl)

  wystąpienie (forma męska) (16,5 KiB, źródło: Wystap.pl)

Co z tym zrobić:

0. przed wypełnieniem ściągnij i przeczytaj instrukcję dla uczestników.
1. uzupełnij (dla ułatwienia zaznaczono na czerwono)
2. wydrukuj
3. przyłóż na dole w zaznaczonym miejscu pierwszą stronę dowodu osobistego
4. zeskanuj i wydrukuj lub skseruj
5. podpisz

gotowe pismo wygląda tak:

6. zrób dwie takie same kopie z tymi samymi datami i schowaj do szuflady
7. pismo wyślij listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do parafii miejsca chrztu (razem z kserem świadectwa chrztu)

adres parafii znajdziesz tutaj

W ciągu 14 dni powinien przyjść dowód dokonania adnotacji. Teoretycznie proboszcz ma taki obowiązek. Praktycznie – może wezwać Cię do zastosowania się do “procedury apostazji kanonicznej”, która nie obowiązuje nawet w jego diecezji. W takim jednak przypadku musi liczyć z tym, że GIODO wyda mu nakaz dokonania adnotacji w księdze chrztów o Twoim wystąpieniu (od którego może się odwoływać do sądów administracyjnych). Metodą “pokojową” (która powinna być standardem) udało się to w kilkudziesięciu parafiach, m.in.:

1. Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie
2. Świętej Trójcy w Jędrzejowie
3. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mielcu
4. Bożego Ciała w Poznaniu
5. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie
6. Podwyższenia Krzyża św. w Raszkowie
7. Św. Anny w Lubartowie
8. Bazyliki Katedralnej w Tarnowie
9. Parafii przy Bazylice pw. Świętego Jakuba Apostoła i Świętej Agnieszki w Nysie
10. Św. Katarzyny i Opatrzności Bożej w Jastrzębiu Zdrój
11. Trójcy Przenajświętszej w Starym Dzikowie
12. Św. Maksymiliana Kolbe w Pabianicach
13. Św. Antoniego Padewskiego w Tomaszowie Mazowieckim
14. Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi
15. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Łobzie
16. Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu

Poza tym były przypadki kiedy od razu proboszcz “uznawał” wcześniej złożony akt apostazji po otrzymaniu formularza z Wystap.pl czyli zbyteczne były propagowane przez apostatów “skargi do kurii”.

Jeśli nadejdzie odpowiedź pozytywna zrób skan i wyślij na admin@wystap.pl. Jeśli natomiast proboszcz odmówi dokonania adnotacji lub nic nie odpisze trzeba napisać skargę do GIODO z prośbą o wydanie decyzji administracyjnej. Aby otrzymać pomoc prawną wyślij skan odpowiedzi proboszcza lub “zwrotki” (jeśli nie ma odpowiedzi).

Do czego jest potrzebna kserokopia dowodu osobistego?

Formularz można wysłać listem ponieważ ustawa o ochronie danych osobowych nie wymaga, by nadawca obowiązkowo zgłosił się do adresata. W tym przypadku jednak wymagane jest jakieś dodatkowe potwierdzenie tożsamości poza podpisem. 5 listopada 2003 roku włoski odpowiednik GIODO wydał decyzję, że fotokopia dowodu tożsamości jest w tym przypadku wystarczająca. Także “nasz” GIODO nigdy nie twierdził, że konieczne jest potwierdzenie notarialne.

Ze swojej strony Kościół zaakceptował “wystąpienie po włosku” 24 listopada 2006 roku, w wyjaśnieniu okólnika “Actus formalis defectionis ab Ecclesia catholica” dla Przewodniczącego Konferencji Biskupów Włoch.

Tekst przedrukowany z portalu Wystap.pl, za zgodą Redakcji tejże strony, za co serdecznie dziękujemy :)